Platsansökan Knallar

Platsansökan skickas via e-post till Björn Borssén, bjornbor1@gmail.com

 
Skall uppges:
– Namn
– Organisations-/personnummer
– Adress
– Telefonnummer
– Varusortiment